La Don Bosco Green Alliance és un moviment verd global de Don Bosco que té com a objectius la millora del medi ambient i la construcció d’una nova generació de ciutadans i líders compromesos amb el medi ambient. L’escola de Sabadell s’ha adherit a aquesta xarxa en creixement i ja forma part de l’aliança, juntament amb 190 membres més de 47 països de tot el món. Els membres, a més de treballar en les àrees de prioritat clau de l’aliança, també estan involucrats en altres iniciatives ambientals basades en les necessitats i desafiaments locals.

L’Aliança treballa en tres àrees prioritàries que es combinen amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible per al 2030. La feina se centra en la construcció de xarxes en el món de la família salesiana per treballar conjuntament en la consecució d’aquests objectius: lluitar contra la contaminació, reduir l’escalfament global i eliminar el plàstic d’un sol ús. Cadascuna d’aquestes àrees s’associen amb campanyes mundials en curs promogudes pel Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (UN Environment) o altres organitzacions internacionals.

L’escola, amb el Club de Ciències de Secundària i el Departament de Pastoral com a promotors de la iniciativa, centrarà la seva tasca en l’amenaça dels plàstics d’un sol ús, que és actualment una de les principals preocupacions mundials. Els articles de plàstic d’un sol ús inclouen bosses de plàstic, palletes, ampolles de refresc i aigua i la majoria dels envasos d’aliments. Segons les estadístiques actuals, es produeixen prop de 300 milions de tones de plàstic cada any, la meitat de les quals són per a un sol ús. Això no només acaba com escombraries, sinó que al voltant de vuit milions de tones de plàstics acaben a l’oceà anualment, afectant així tant la vida marina com la salut humana.

Els compromisos que hem realitzat amb la Don Bosco Green Alliance són promoure l’ús de recipients alternatius al plàstic d’un sol ús per als esmorzars i berenars dels alumnes de l’escola, formar alumnes perquè siguin agents actius i puguin conscienciar de reduir l’ús del plàstic entre iguals, a l’alumnat de més curta edat i a les famílies, i fer arribar a entitats i organitzacions que treballen amb nosaltres cartes per tal d’explicar-los el mal que estan fent els plàstics en el nostre planeta i incentivar-los perquè busquin alternatives als plàstics i puguin col·laborar en la millora del medi ambient.

Les accions per poder dur a terme els nostres compromisos les compartirem amb la resta de membres de la xarxa. Així, a través del seu butlletí, pàgina web i xarxes socials podran servir com a font d’inspiració per a altres institucions.

El 2015, el Papa ens va animar  a cada persona que habita aquest planeta a tenir cura de la casa comuna escrivint la Laudato Si’, la primera encíclica dedicada completament al tema de l’ecologia i el medi ambient. Amb la Don Bosco Green Alliance tenim l’oportunitat d’implicar a tota la comunitat educativa en aquesta lloable missió.