Els alumnes d’educació infantil del Sant Pau de Tarragona han iniciat el segon neuroambient d’aquest curs: “Jo puc, nosaltres podem: Olimpíades al Sant Pau!”.  Aquest espai d’aprenentatge es porta aplicant des de 2018 al centre i té per objectiu potenciar en els infants, amb diferents activitats i propostes educatives, el domini del seu propi cos, l’autonomia, el sentiment de pertinença a un grup i l’orientació espacial dins de l’escola. El neuroambient olímpic treballa especialment les intel·ligències cinestèsica, visual-espaial i interpersonal.

Les apertures inaugurals dels Jocs Olímpics han servit d’inspiració per donar el tret de sortida al neuroambient del mes d’octubre. I és que als neuroambients® (o metodologia nests –neuroenvironments based teaching system®), tot al voltant de l’alumnat remet a una temàtica significativa. Es genera el que es podria anomenar un “contenidor d’aprenentatge ressonant” on l’alumne aprèn de l’ambient creat; s’imbueix en un nou món on tot el que es “respira” el condueix a aprendre i a ser creatiu. Els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se i interactuar amb els altres en un procés en el que el docent aplica els coneixements neurocientífics sobre l’aprenentatge.

D’aquesta forma, desfilades esportives, demostracions de les diferents disciplines olímpiques, banderes i una cursa de relleus amb els portants de la torxa olímpica es van succeir durant una jornada emocionant que culminava amb la encesa de la flama olímpica. El disseny i planificació necessaris per a desenvolupar aquesta metodologia es duen a terme en el sí del claustre de mestres formades específicament per aquest nou sistema, esdevenint autèntiques “coach” que acompanyen les passes dels alumnes per a que donin el millor de si mateixos.

Actualment, el sistema d’aprenentatge per neuroambients es desenvolupa a l’educació infantil i primària. La metodologia Nests® es formula a partir de les premisses neurocientífiques: té en consideració que el cervell funciona com una unitat, però que estimulat de forma multidisciplinar (des de les diferents intel·ligències, talents, competències, dimensions..), de forma multisensorial (canals d’aprenentatge amb l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació),  des de les emocions (i el joc – gamificació -) i afavorint la creativitat, aprèn més i millor.