La robòtica educativa per a nens és una eina d’aprenentatge essencial per al futur dels alumnes. Potencia l’aprenentatge per la descoberta, permet iniciar-se en el llenguatge de programació de manera espontània a través del joc, desenvolupa la direccionalitat i la representació espacial, fracciona tasques complexes en processos més senzills, potencia les habilitats STEAM, desenvolupa el pensament computacional, la creativitat i el treball cooperatiu i reforça l’autoestima dels alumnes.

Així, amb l’experiència de la robòtica a l’ESO, Salesians Sabadell ha repensat el programa de robòtica al centre i s’ha implementat aquest curs 2018-19 a l’etapa Infantil com a inici d’un camí que en el transcurs dels propers cursos continuarà a l’etapa de Primària.

La robòtica s’ha programat com una eina complementària, convertint-se en un mitjà en si mateix i no tant en una finalitat. Aquesta transversalitat ha permès treballar continguts curriculars, assentant els coneixements adquirits i sent capaços de donar solucions, a través d’ella, als problemes reals que l’alumnat pot trobar en el seu dia a dia.

El desenvolupament a través d’activitats manipulatives, els espais de reflexió mitjançant el  treball cooperatiu i el fet d’abordar els continguts des d’una perspectiva pràctica, lúdica i motivadora han estat punts claus en l’aprenentatge. Les Bee-boots tenen funcionalitats perfectes per introduir el llenguatge de programació en edats primerenques i són una manera divertida d’iniciar-se en la programació tecnològica i de robòtica.

Els nens programen els robots mitjançant set tecles que es troben a la part superior per seqüenciar els moviments. El repte consisteix a fer arribar el robot fins a un determinat lloc, producte, animal, personatge, color… Els nens i nenes han de calcular quantes passes endavant, endarrere, girs, haurà de fer el robot per arribar-hi. Després programen la seqüència i comenten el resultat respecte la hipòtesi inicial.

“Així treballem el nostre perfil competencial de sortida de manera que els nostres alumnes es converteixin en persones capaces de dissenyar un projecte de vida que els ajudi a esdevenir agents socials transformadors”.