Triar escola és un repte. En els propers mesos, les famílies encararan aquest procés que sens dubte porta feina i requereix una certa tranquil·litat. És una decisió important perquè aquest tresor tan gran que són els fills finalment sortiran de l’ou! Tenim, doncs, per endavant la feina d’analitzar una oferta que en el nostre país és especialment rica, però també diversa.

Quin tipus d’escola volem per als nostres fills i filles? La resposta a aquesta qüestió parteix de l’estructura de valors de la família, de la seva pròpia experiència escolar, del tipus d’educació que volen per als seus fills, entre altres coses.
Escola pública, concertada o privada. Escola laica o escola cristiana. Educació catalana o model d’educació internacional, escola gran o petita, projecte educatiu que cobreixi totes les etapes o no… són criteris que permetran fer una primera selecció.
En la tria d’escola, hi ha aspectes més conceptuals, com el projecte pedagògic del centre, el projecte lingüístic, l’ús i la incorporació de les tecnologies en el procés pedagògic, la tutoria i l’atenció a la diversitat, l’orientació; o d’altres aspectes com la participació de les famílies en l’escola o la relació d’aquesta amb el seu entorn. Però també hi entren en joc aspectes pràctics, com la proximitat de l’escola, la mobilitat i accessibilitat al centre, les instal·lacions, el servei de menjador i les activitats extraescolars, etc..
Quines escoles? Tenir accés a la llista de centres del municipi, del barri o de la comarca és important per valorar les opcions. En cas d’optar per escola pública o concertada sorgeixen un seguit de preguntes vinculades al procés de preinscripció com la zona escolar, els barems, etc. Abans, el procés de tria era eminentment tàctic i possibilista però degut a la baixada demogràfica, el procés de tria està donant més opcions a les famílies que poden triar entre un conjunt més ampli d’escoles..
Com conèixer les escoles? Molt sovint, les primeres aproximacions es realitzen mitjançant la pàgina web de les escoles, on ja podrem identificar trets diferencials de cada projecte educatiu així com dades pràctiques com les jornades de portes obertes, sol·licitar entrevista, …).
Les xarxes socials, els blogs o la premsa poden aportar informació addicional també útil. I finalment, les prescripcions de persones properes també juguen un paper important en el procés d’elecció.
La majoria d’escoles organitzen jornades de portes obertes per donar a conèixer, d’una forma més experiencial la seva proposta educativa i la seva oferta de serveis. És una oportunitat d’obtenir informació de primera mà de l’escola i de conèixer part de l’equip i copsar-ne l’estil.
L’entrevista personal és l’element més important en el procés de tria. És recomanable elaborar una llista de qüestions de caràcter pràctic (instal·lacions, serveis complementaris, informació per la preinscripció) però sobretot recollir-hi aquells aspectes que vertebren l’oferta de l’escola: el projecte pedagògic; el perfil del claustre; la tutoria; l’exigència acadèmica; els idiomes, l’orientació psicopedagògica,…
És hora de triar. Un cop recollida i analitzada la informació és el moment de triar. De la tria encertada en dependrà que els infants i les famílies s’hi trobin a gust, que adquireixin els aprenentatges que seran la base de la seva formació posterior, que es desenvolupin com a persones i com a ciutadans i que tinguin una experiència escolar plena.

Sra. Montserrat Oliveras, directora d’EDUCAWEB

Enllaços relacionats:

#TriaEscolaCristiana

Trieu una escola on ploguin les llengües! Quan els nostres fills arriben al món volem el millor per a ells, en aquell moment i també pensant en el futur. D’acord amb els nostres ideals -o [...]

Que formi en valors

ENTREVISTA A FRANCESC TORRALBA Francesc Torralba és un dels pensadors catalans més reconeguts i respectats. Llicenciat en Teologia i Filosofia, és professor de la Universitat Ramon Llull de Barcelona i autor de nombrosos llibres. Col·laborador [...]

Amb un ús intel.ligent de les TIC

Molt sovint les TIC són enteses únicament i exclusiva com a eines de treball o instruments d’oci. Aquesta visió tant reduccionista de veure les TIC com a simples aparells no deixa marge a entendre [...]

On “ploguin” les llengües!

Trieu una escola on plouen les llengües! Quan els nostres fills arriben al món volem el millor per a ells, en aquell moment i també pensant en el futur. D’acord amb els nostres ideals -o [...]