Els equips de docents, psicopedagogs i psicòlegs de La Salle Bonanova enfoquen la gestió de la convivència com un escenari més d’aprenentatge basat en el model restaurador del conflicte. Una passa més per afavorir un bon clima a través de les relacions humanes positives, la coneixença, la cohesió de grup i l’acceptació de l’altre per tal de facilitar la prevenció, la gestió i la resolució dels conflictes des del diàleg. 

Aquestes primeres setmanes del segon trimestre han estat els alumnes de 1r de Batxillerat (nacional i internacional) els que han pogut conèixer i viure aquest model participant en sessions, juntament amb els seus tutors i tutores, dinamitzades pel conegut expert Terence Bevington. 

Amb més de vint-i-cinc anys d’experiència com a educador, Bevington té una dilatada trajectòria en pràctiques restauratives. Aquest model posa l’estudiant al centre del procés d’ensenyament-aprenentatge per donar resposta a les seves necessitats i acompanyar-lo en el camí de fer-se gran des d’un punt de vista acadèmic i com a persona que interactua en una societat complexa i canviant. 

“La incorporació d’aquest model restaurador de la convivència ha donat un valor afegit molt positiu al pla d’acció tutorial de La Salle Bonanova”, expliquen des de l’escola. “Tots els equips han integrat aquesta metodologia en la seva gestió del dia a dia per fomentar la cohesió i un clima agradable com a catalitzadors de l’aprenentatge i també la confiança, la motivació i l’autoestima en tots els àmbits de l’escola”, conclouen.