Els nous contextos comunicatius i la irrupció de la tecnologia al món actual han canviat les maneres d’interrelacionar-nos amb l’entorn. Els avenços cibernètics han configurat noves formes d’entendre la comunicació arreu, també a les comunitats educatives.

Fa un temps que la Fundació Vedruna Catalunya Educació va iniciar un procés de col·laboració i participació, pioner en el sector, per tal d’adequar el projecte educatiu que fonamenta el seu ideari a l’àmbit digital.  La xarxa de centres, amb 36 escoles arreu de Catalunya, ha repensat tots els aspectes que tenen a veure amb aquest àmbit digital des d’aspectes gràfics i de disseny a aspectes de contingut i transmissió de conceptes. “La gran quantitat de dades que enviem a internet contribueixen a crear una identitat digital que avui dia va de la mà de la nostra realitat analògica. Per a l’equip de comunicació de Vedruna Catalunya Educació, és del tot fonamental que aquesta identitat digital correspongui a la identitat física”.

És per això que, davant el creixement de canals de comunicació digitals i amb la tramesa massiva de dades a les xarxes, la fundació educativa va reelaborar el projecte educatiu per tal de construir una identitat digital que enforteixi, vinculi i  identifiqui tant la comunitat educativa com els continguts que es generen. Un dels aspectes d’aquesta identitat digital és la creació d’uns hashtags que engloben tots els eixos transversals del projecte educatiu i que van des de comunicar tot allò referent al desenvolupament de la  persona i l’aprenentatge (#escolainclusiva #escolaambvalors ) a aspectes al voltant de la cultura, el país o els valors de l’ideari cristià (#escolacompromesa), passant per àmbits més competencials (#escolacompetent) o de relació amb l’entorn i amb el món (#escolaoberta #escolapropera.)

Per fer-ho, es va iniciar ara fa dos estius un procés participatiu de reflexió, de recollida i anàlisi de dades per tal d’establir els criteris d’aquesta identitat digital. Van participar-hi diferents sectors de la comunitat educativa, des de l’equip de gestió fins als responsables de comunicació dels 36 centres, passant per representants de les famílies i empreses del sector del màrqueting i la comunicació. De tot plegat, n’ha resultat un fulletó digital, que se seguirà actualitzant i repensant i que no és res més que el full de ruta que acompanya la vertadera identitat digital, la que es construeix cada dia amb els centenars de missatges que es llancen al núvol.

Tríptic de la identitat digital.