El passat 1 de desembre, la Fundació Educativa Cor de Maria (FECM) va convocar una xerrada virtual a càrrec de Carles Porrini, formador i assessor en gestió emocional, amb qui van voler generar un espai vivencial on reflexionar sobre aspectes clau de l’educació emocional que poden facilitar la convivència amb els fills/es i l’acompanyament educatiu. Tot plegat, parant atenció primerament a la dimensió emocional d’un mateix/a.

Les escoles de la FECM sempre han treballat per una formació integral que inclogui el desenvolupament dels  aspectes emocionals i de relació interpersonal, ja que estan íntimament vinculats amb el benestar personal, tant de l’alumnat com de les famílies i educadors/es. Tanmateix, amb la pandèmia, l’educació emocional ha esdevingut encara més important per les conseqüències psicològiques ocasionades en grans i petits.

“És per tot això que vam considerar oportuna la col·laboració d’un expert, Carles Porrini, llicenciat en Pedagogia, mestre d’Educació Especial, formador i facilitador de l’associació Salut i Educació de l’Emoció i la Raó (SEER), qui ens va regalar una estona per sentir, per ser més capaços de reflexionar sobre els sentiments i conductes pròpies i dels fills/es”.

Com afirmava en una entrevista Rafel Bisquerra, president de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar (RIEEB) i catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona, “només hi pot haver una educació de qualitat quan s’orienta al benestar general i quan parteix del benestar de la comunitat educativa.

Si voleu conèixer una mica més com actuen les emocions, escolteu aquest webinar tot accedint a la pàgina web de les escoles de la FECM.