El passat mes d’octubre va arrencar de nou l’English Club al col·legi Sant Pau Apòstol de Tarragona, experiència que es va posar en marxa fa aproximadament cinc anys. La idea parteix d’aprofitar l’hora de l’esbarjo per parlar en anglès de forma dinamitzada.

Aquesta és la filosofia de l’English Club: un dia a la setmana i durant l’hora del pati, els alumnes de primària i d’ESO, a part de gaudir d’un bon esmorzar, tenen una oportunitat més d’estar en contacte amb la llengua anglesa des d’un enfocament més informal i distès. Per tal que els infants i joves desenvolupin la comprensió oral i assumeixin aquesta llengua com una forma més de comunicar-se, s’ofereixen aquestes sessions de conversa en anglès en grups reduïts per tal de crear un clima de confiança imprescindible perquè l’alumne se senti a gust i participi activament de les activitats orals proposades.

Amb els i les conversation assistant nadiues de l’escola, parlen de diferents topics: com els ha anat el cap de setmana, els seus interessos i gustos, les seves rutines, els plans que tenen… D’aquesta manera, treballen i practiquen les habilitats comunicatives orals en anglès.

L’ensenyament de les llengües estrangeres s’ha d’entendre des d’una metodologia activa, innovadora i inclusiva, i aquests espais resulten una eina molt potent per estimular-ne l’aprenentatge i millorar les destreses comunicatives en llengua anglesa de l’alumnat. Els resultats aconseguits després de cinc anys d’aplicació de l’acció didàctica fan pensar que la proposta afavoreix la correcta i significativa adquisició de l’anglès per part dels alumnes.