Aquest mes d’octubre, Salesians Sarrià ha passat a formar part de la xarxa de socis d’EfVET, European Forum of Technical and Vocational Education and Training. L’associació professional, líder europeu amb més de 235 socis, treballa per fomentar la Formació Professional i col·labora amb escoles, universitats i diversos organismes europeus per crear una estratègia comuna de la FP i participar en les polítiques educatives europees.

Com a partner de EfVET, Salesians participarà a les activitats formatives i les trobades amb altres membres europeus. “Un dels nostres objectius de formar part de EfVET és compartir sinèrgies amb la resta de socis i crear una xarxa de treball destinada a millorar la Formació Professional i fomentar la cooperació entre països”, afirmen fonts de l’escola.

“La nostra escola participa en diverses iniciatives internacionals amb la voluntat de fomentar la internacionalització de la comunitat educativa per aconseguir que els alumnes rebin una formació humana, professional i intercultural que permeti accedir al mercat laboral i acadèmic europeu”.

“Estem molt contents de formar part de la xarxa EfVET i fer arribar les nostres propostes i activitats educatives a la resta de partners europeus. Aquesta entitat és molt important a nivell europeu i resulta un gran interlocutor en el disseny de les futures polítiques educatives de la Formació Professional”, declara el director de l’escola, Francisco Álamo