Dissabte 5 de març , alumnat de l’ESO del Club de programació del Sagrada Família de Santa Perpètua va participar a la 7a edició del concurs CODE WARS, impulsat per la multinacional tecnològica HP. En aquest concurs, organitzat virtualment a causa de la situació pandèmica, els alumnes han de solucionar al voltant de 30 problemes utilitzant software de programació. Un concurs divertit que ajuda els estudiants a inspirar-se amb totes les possibilitats que els ofereix el codi.

A més dels continguts curriculars relacionats amb la programació, des de fa quatre anys el Sagrada Família ofereix una activitat complementària, El Club del Codi, un taller setmanal on alumnes de tota secundària poden endinsar-se en l’univers de la programació. La introducció de la programació a les escoles afavoreix el desenvolupament de la competència lògico-matemàtica, la capacitat d’anàlisi, la resolució de problemes, el treball en equip i la creativitat.