El Patronat de la Fundació Champagnat, Fundació Anna Ravell i Fundació Escó ha nomenat, amb data del 24 de febrer del 2022, la senyora Loreto Rubio Odériz directora general de les tres Fundacions, una responsabilitat que assumirà a partir del dia 1 de març de 2022.

Loreto Rubio aportarà la seva experiència en el món empresarial i en el lideratge d’equips i estratègies que contribueixen a la transformació col·laborativa. És doctora en gestió i té formació en direcció i administració pública. El Patronat ha valorat el seu coneixement del món educatiu i de l’administració educativa, i la seva experiència en la direcció, la governança i la renovació d’organitzacions i entitats com la nostra. D’altra banda, ha considerat com a trets positius coincidir en els valors que ens són propis, com posar la persona al centre del projecte, el treball en equip, l’escolta, el rigor, la professionalitat i la feina ben feta, la sensibilitat pels més vulnerables, i la inspiració cristiana.

La Fundació Champagnat agraeix al senyor Llorenç Claramunt Goya, director general des del curs 2010- 2011, la tasca que ha desenvolupat al capdavant de les Fundacions maristes durant aquest llarg període, de manera professional, entusiasta, propera, fent equip i amb un gran compromís amb la missió marista.