Al col·legi Sant Josep Carmelites Missioneres de Barcelona (@stjosepgracia), els professors utilitzen la Realitat Augmentada per a fer més atractius els continguts i apropar la realitat a l’aula.

La Realitat Augmentada és cada cop més present a les aules de molts col·legis del món. I, segons l’informe Horizon, és un valor en creixement que s’anirà desenvolupant en el món educatiu fins a convertir-se en un imprescindible a les classes de totes les escoles. Avui, existeixen moltes aplicacions adreçades a l’àmbit educatiu, però no són gaires els professors que s’atreveixen a explorar tots els beneficis que aporta als estudiants. Gràcies al seu ús podem convertir l’alumne en l’eix del propi aprenentatge, tot optimitzant els processos i augmentant l’interès i la participació. A més, atès que cada docent pot adaptar-lo als seus continguts i objectius, és possible fer-ho en qualsevol assignatura des d’infantil fins a batxillerat. En aquest cas, els docents del Sant Josep de Gràcia l’utilitzen en molts temes, adaptant-lo a les necessitats dels projectes educatius que realitzen.

Introduir la realitat augmentada a l’aula no és complicat: amb un ordinador o dispositiu mòbil, el professorat pot adaptar els continguts a aquesta tècnica en qualsevol nivell educatiu fomentant l’atenció, la motivació i l’emoció entre els estudiants. Amb l’ús de les TIC aconsegueixen un aprenentatge més vivencial. A més, els resultats canvien de forma dràstica, aconseguint que l’alumne es converteixi en protagonista i motor del propi aprenentatge. Hi ha moltes maneres d’apropar els continguts als estudiants, però sens dubte, si es pretén que a més adquireixin competències, destreses i habilitats, s’ha d’aconseguir que els alumnes s’emocionin, i amb la Realitat Augmentada aquest objectiu s’aconsegueix a bastament.

Les característiques que compleix la Realitat Augmentada a l’aula són clares. Per una banda, allò real i allò virtual conviuen fins a fer un tàndem perfecte, i per l’altra, els recursos són interactius i ofereixen una experiència a temps real a l’usuari. Els beneficis de l’ús de la RA durant el projecte són molts. Intentem resumir-ne alguns:

  • Augmenta la motivació dels alumnes.
  • Reforça capacitats i competències.
  • Activa processos cognitius complexos.
  • Desenvolupa habilitats perceptiu motores i sensorials.
  • Fomenta l’aprenentatge autònom.
  • Reforça l’atenció i la concentració.

En el col·legi Sant Josep s’utilitza de vegades amb fitxes, d’altres amb cartes, samarretes, mapes o amb un Merge Cube. D’aquesta manera, s’aconsegueix ajudar a augmentar la motivació, emoció i implicació, i s’obtenen més bons resultats, ja sigui per absorbir millor alguns coneixements o millorar habilitats. A més, sempre està el reforç de generar una experiència positiva en l’alumne, quelcom essencial que mai hem d’oblidar a l’aula.

L’escola del futur té nous i diferents reptes, s’hi ha de fomentar la creativitat, l’emprenedoria i les habilitats toves. A més, és necessari aconseguir que els alumnes aprenguin i apropar-los el coneixement de forma diferent i innovadora, i sens dubte la Realitat Augmentada és un clar exemple.