A l’escola Concepcionista de Barcelona fomenten la participació dels alumnes en diferents activitats que pretenen integrar els hàbits de vida saludable dins de l’horari escolar. En aquest sentit, el Projecte AQUA integra l’activitat de natació en un projecte on es treballa el desenvolupament de l’autonomia personal, la iniciativa i la consciència cívica. D’una banda, el projecte ofereix la possibilitat de gaudir d’un nou context i, de l’altra, permet treballar aspectes educatius i valors com l’educació vial, la convivència, la responsabilitat i l’ajuda.

Aquest curs es pot dur a terme gràcies a una col·laboració estreta amb els centres esportius de Can Caralleu i Putxetsport, on s’han pogut adaptar tots els protocols a la nova normativa i continuar endavant amb el projecte.