Més de 100 educadors de la Companyia de Maria-Lestonnac han participat a la Proposta Global de Sentit,  que segueix tenin com a epicentre d’evangelitzar educant i educar evangelitzant.

Aquesta proposta de sentit suposa aglutinar totes els projectes, accions i activitats que faciliten educar el sentit de la vida a través de la mirada de l’Evangeli. Per fer-la possible, la formació n’és l’element bàsic catalitzador. Educadors i educadores de les escoles Lestonnac han rebut diferents formacions en aquesta línia. Aquestes trobades formatives han estat organitzades per l’equip de titularitat de la xarxa de centres Companyia de Maria i s’han realitzat a Haro, la Rioja.

Hi han participat més de 100 educadors organitzats en tres estades diferents i aprofundint en aspectes complementaris de la tasca educativa-evangelitzadora. Per una banda, s’han reorientat les bases i els pilars del model d’evangelització de Companyia de Maria a partir de l’anàlisi de la realitat global i local. “Això ha suposat donar un nou impuls i una nova mirada a tot allò que es fa partint de l’essència d’allò que som: centres educatius d’inspiració humanista-cristiana”. També s’ha realitzat un aprofundiment de la funció docent a la llum del que el missatge de Jesús de Natzaret inspira.

Entre d’altres ponents, s’ha comptat amb la religiosa de la Companyia de Maria,  M. Claustre Solé odn, doctora en Teologia Bíblica i experta en Antic Testament.

“Aquestes trobades són moments d’aprenentatge, d’escolta atenta, reflexió, diàlegs compartits, convivència i pregària. Viscudes amb agraïment i que suposen un nou impuls a seguir caminant”.