La pandèmia ha accelerat la digitalització i la necessitat d’adaptació per donar resposta als reptes actuals. Segons un estudi del Group Brain Project de la Universidad de Harvard, l’estil d’aprenentatge dominant en més del 80% dels nadius digitals és la visualització. Els nens i nenes creixen amb un gran impacte visual i tecnològic i se senten més motivats per aprendre amb eines com la plataforma digital Pictoescriptura, que utilitza la imatge perquè els estudiants de Primària aprenguin a llegar i a escriure, a l’hora que desenvolupa la seva creativitat i dominen progressivament el llenguatge visual, oral i escrit.

A tot l’Estat, més de 15.000 estudiants i 1.800 professors de Primaria están utilitzant aquesta plataforma, fundada per Roser Ballesteros, emprenedora i mare d’un nen amb dislèxia, amb l’objectiu d’impulsar processos d’aprenentatge alternatius que fomenten la creativitat i la imaginació.

L’Escola Pia de Terrassa és una de les escoles pioneres a introduir aquest mètode a les aules. Aquest curs serà el segon i ja l’estan utilitzant els 300 nens i nenes de 3er, 4rt i 5è de Primària, amb una valoració molt satisfactòria per part de l’alumnat i dels docents, que en destaquen la motivació i la interacció de l’expressió oral, escrita i visual.

Un mètode inclusiu, eficaç i motivador

Lingüistes de la Universitat de Barcelona han avaluat l’impacte d’aquesta metodologia en el rendiment lectoescriptor dels estudiants de primària, constatant que la comprensió lectora dels alumnes millora un 37% amb la PictoEscriptura.

El que més destaquen els docents és el carácter inclusiu de la metodología, que permet avançar a qualsevol infant, sigui quin sigui el seu estil d’aprenentatge.

Com funciona Pictoescriptura?: https://www.youtube.com/watch?v=69zl91haDbs