L’escola Cor de Maria Sant Josep ha aconseguit l’acreditació Erasmus + pel període 2023-2027. En aquests moments és l’únic centre educatiu del Baix Empordà amb aquesta acreditació.

Erasmus + és el programa de la Unió Europea per donar suport a l’educació, la formació, la joventut i l’esport a Europa.

Aquest programa s’emmarca en les polítiques educatives de la Unió Europea i segueix els objectius de l’Espai Europeu d’Educació, el Pla d’acció Digital i l’Agenda de Capacitats Europea. Ofereix oportunitat de mobilitat i cooperació en els àmbits de l’educació superior, l’educació de persones adultes i de l’educació escolar, la joventut i el personal esportiu.

Erasmus + és un programa inclusiu, on tothom té cabuda, especialment les persones amb menys oportunitats i organitzacions petites.

Per al període 2021-2027, el programa dona especial rellevància a la inclusió social, a les transicions ecològiques i digitals, i al foment de la participació dels joves en la vida democràtica.

Erasmus+ dona suport a les activitats de formació a l’estranger per als professionals de l’educació infantil, primària i secundària. Pot consistir en cursos estructurats o períodes d’observació professional a diferents centres educatius. També ofereix diferents mobilitats als alumnes dels centres acreditats amb Erasmus +.