A partir del curs 2020-21, La Salle La Seu d’Urgell posarà en marxa un sistema d’ensenyament-aprenentatge encarat a ajudar als infants i joves a adaptar-se a una societat canviant i cada vegada més exigent. Aquest nou sistema s’anomena Nou Context d’Aprenentatge (NCA).

Es duran a terme reunions informatives per a les famílies de l’escola, així com també durant la propera jornada de portes obertes, el 21 de març, on totes aquelles famílies interessades es podran informar sobre aquesta nova metodologia en els següents horaris: 21 de març de 2020: 9,30h: Infantil; 10h: ESO i 11h: Primària.

L’NCA començarà de forma progressiva a La Salle La Seu d’Urgell, de manera que al curs 2020-21 s’introduirà en els cursos de primer, segon i tercer de Primària, i consecutivament a la resta d’etapes educatives del centre durant els següents cursos.

Per tal d’aprofitar al màxim aquesta metodologia pròpia, La Salle construirà el seu propi currículum basat en les dimensions cognitiva, corporal, social, situant l’alumne en el centre de l’aprenentatge, sense deixar de garantir un bon nivell curricular, posant la mirada en l’evolució integral de la persona . Aquest currículum s’aplicarà en totes les etapes educatives a través de metodologies actives, com la gamificació, l’aprenentatge cooperatiu i el treball per projectes, i on el professorat es convertirà en un equip mediador entre l’alumnat i el coneixement.