Un grup d’alumnes de La Salle Barceloneta rebien el passat 14 de març el primer premi al millor anunci d’empresa simulada amb la seva empresa VelocityCar SLS. Els alumnes, que cursen el Cicle Formatiu de Gestió Administrativa i d’Activitats Comercials, van participar en la trobada, que va tenir lloc a l’Institut Joan Brossa de Barcelona, amb 14 centres més. Durant la cita, cada grup d’alumnes va poder presentar i promocionar la seva empresa simulada i van gaudir d’una jornada de workcenter.