Els alumnes de 6è de Primària de l’escola La Mercè de Martorell prendran part en el projecte que promou l’Institut Nacional de Tecnologies Educatives i de Formació del Professorat (INTEF) per treballar la intel·ligència artificial a les aules. Aquest projecte, sota el nom de L’Escola de Pensament computacional i Intel·ligència Artificial, s’estén arreu de les escoles de l’estat i La Mercè és una de les 20 escoles de Catalunya que hi participa.

Posar en practica aquesta formació a les aules els ajudarà a entendre que la intel·ligència artificial és a l’ordre del dia i que podran conèixer com funciona i “posar-la al nostre servei”. A banda de seguir la planificació del curs, ampliaran els seus coneixements a través de la formació que va començar el mes de setembre.

Superada la primera fase, els alumnes de l’escola La Mercè ja han entrat a la segona, que s’allargarà fins al mes de maig. En el tram final d’aquest curs, recolliran els resultats obtinguts a les aules i els permetrà posar-los en contacte amb els dels 9.000 alumnes que també hi participaran. Els escolars martorellencs ja saben què és treballar amb llenguatge scratch, una eina que els ajuda a programar, i consolidaran els seus coneixements quan acabi el curs 2020-2021.