Els alumnes de 4t d’ESO de l’escola Jesuïtes de Sarrià – Sant Ignasi de Barcelona han participat, un any més, en el projecte Joves per als altres, projecte que proposa a l’alumne de viure una experiència de servei durant un matí, en grups de 6 o 7 alumnes, acompanyats d’un pare o una mare de l’escola o bé el seu tutor. Més de 180 alumnes han pogut fer aquesta activitat.

Entre el 10 i el 18 de desembre, totes les seccions de 4t d’ESO van participar en aquest projecte. Els centres i entitats amb els quals s’ha col·laborat han estat: el menjador Social Mare Teresa de Calcuta, el Cottolengo, la Fundació Estimia, la Residència Kristel Oro i la Fundació Hospitalitat de Lourdes. El servei que fan els alumnes és el que els demana l’entitat i poden fer activitats amb gent gran, ajudar al menjador social o acompanyar una sortida cultural als nois i noies d’Estimia.

Un cop a l’escola, acompanyats dels tutors, els alumnes van participar a la tarda en un taller d’interiorització d’allò que havien viscut al matí.

Des del centre, l’experiència s’ha valorat de forma molt positiva. De fet, el projecte Joves per als altres no acaba aquí. El seu esperit el trobaran en altres propostes que l’escola impulsa durant el curs de 4t i que tindrà continuïtat també a Batxillerat.

Els programes de voluntariats proposats des del Casal Loiola (entitat sense ànim de lucre inspirada en el carisma ignasià, que promou el creixement humà, social i espiritual de les persones, i especialment, dels infants, adolescents i joves per contribuir a una societat millor) per a alumnes de 3r i 4t d’ESO o el programa d’Acció Social de 1r de Batxillerat en són alguns exemples. Es pretén que la participació en aquestes propostes “els ajudi a fer-se preguntes de vida, a preguntar-se al servei de qui volen posar els talents, i que les decisions que vagin prenent estiguin amarades per totes elles”, segons expliquen des del centre escolar.