El proper curs 2019-2020, el col·legi Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi de Barcelona estrenarà P1 en un entorn acollidor i estimulant, tenint cura de les necessitats de cada infant i compartint-ne  amb les famílies el creixement, l’acompanyament i l’educació.

L’equip de professionals, experts en aquesta etapa evolutiva, vetllarà pel bon desenvolupament físic i psíquic dels infants, oferint-los unes condicions que en facilitin la socialització, compartint amb els seus companys estones de joc, de comunicació i converses, d’estimulació i experiència per fer nous descobriments, potenciant-ne l’autonomia personal, educant els sentits i la seva expressió corporal, plàstica, musical… tot desvetllant la seva sensibilitat.

“Com a escola de Jesuïtes Educació, tenim com a missió cercar el creixement integral dels nostres alumnes, formant persones competents, compassives, compromeses i conscients. El nostre Model Pedagògic d’Infantil (MOPI) ofereix unes pràctiques educatives que propicien experiències significatives en què els alumnes es fan preguntes, resolen reptes i són conscients del què i com aprenen. Aquestes experiències parteixen de situacions de la vida real i els més petits aprenen activament (observant, fent, experimentant…), utilitzant el joc com a palanca d’acció i desenvolupant tots els sentits.

Més informació.