La Fundació Comtal acompanya infants en situació de vulnerabilitat fora de l’horari lectiu amb programes d’acompanyament que promouen l’èxit escolar i el lleure educatiu. Aquest any ha començat a treballar en un projecte de musicoteràpia amb el grup de petits i petites del Centre Obert. Mitjançant la música potencien la comunicació d’infants entre 6 i 8 anys i la seva capacitat de verbalitzar què els passa i com són les vivències vinculades a l’entorn de la forma més lúdica possible. Treballen la identificació, comprensió i canalització de les emocions. I milloren els vincles, el respecte i la cohesió de grup, afavorint la seva socialització.

A les sessions, els infants prenen contacte amb instruments musicals i participen en dinàmiques a través de cançons, jocs, improvisacions i reflexions verbals per treballar aspectes com la discriminació, la concentració o el llenguatge. Aquesta activitat es fa possible gràcies a la col·laboració de l’Obra Social La Caixa.

Més de 49.410 persones en situació de vulnerabilitat han sigut atesos durant els darrers 26 anys a través dels 21 programes d’educació, formació i orientació que la Fundació Comtal desenvolupa. Al darrer curs van atendre a 2.410 persones, 341 a l’Àrea Sòcioeducativa.