La primera setmana de maig va tenir lloc la 2a Trobada d’AMPAs dels col·legis de la Fundació Escola Teresiana. Representants de 22 escoles teresianes de tot l’Estat es van desplaçar fins a València- El Vedat.

Amb una participació molt rica d’uns 100 membres, durant dos dies es va reflexionar sobre les AMPAs i la seva aportació habitual en la vida dels centres. Altres temes que es van abordar van ser la implicació amb la direcció i claustres i el paper més local amb els pares i mares dels centres als quals representen, així com l’actualització de pares i mares en xarxa.

“Ha estat una trobada amb una gran inquietud, empenta de futur i aprofundiment cada vegada més en la tan imprescindible tasca conjunta família-escola”.