El col·legi Sant Gabriel de Viladecans ha participat en un projecte d’innovació educativa dirigit per Carles Monereo, doctor en Psicologia i professor a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). La pràctica s’ha dut a terme entre estudiants de quart any de la llicenciatura de Psicologia i un equip de mestres de Primària del centre Sant Gabriel de Viladecans.

L’experiència pretén promoure en els estudiants l’adquisició de competències professionals, en qualitat d’assessors psicoeducatius, i, a més, afavorir la formació permanent dels professors que voluntàriament han participat en el projecte.

Els mestres plantegen una situació real relacionada amb Incidents Crítics (IC) que es produeixen en contextos educatius i els estudiants de psicologia presenten l’elaboració d’una proposta orientada a la seva resolució.

En total, s’han dut a terme 5 experiències amb diferents matèries i cursos d’Educació Primària, que han permès analitzar la concepció dels processos d’aprenentatge dels alumnes. Els resultats assenyalen que un ensenyament basat en criteris d’autenticitat promou l’adquisició de competències professionals, tant en els estudiants com en els professors, i resulta altament motivador per a tots els participants.

“Compartir aquesta experiència ens ha permès d’enriquir-nos amb un recull de bones pràctiques i ens ha ofert l’oportunitat de crear una xarxa col·laborativa entre els dos contextos, universitat i escola”.