Compromesos amb el futur dels alumnes i les famílies, el col·legi Sagrado Corazón “Corazonistas” de Barcelona compta amb un projecte per a l’orientació acadèmica i professional dels alumnes que desenvolupa en col·laboració amb els experts de Zeno Quantum.

Aquest projecte té com a objectiu solucionar un dels principals problemes que hi ha en el mercat laboral: la dissociació entre talent i coneixement. Per això, es treballen les habilitats i s’identifica el talent de l’alumne des de l’ESO, creant el seu ADN professional i orientant-lo acadèmicament i personalment.

El programa s’anomena MeOrienta i té en compte cada alumne per situar-lo en el centre del propi procés d’orientació i convertir-lo en protagonista únic del seu futur. Compta amb  la implicació dels professors que comparteixen el dia a dia amb els alumnes i amb la col·laboració i implicació  dels pares en el procés com a potenciadors del futur dels fills per assegurar al màxim el camí acadèmic, fins assolir amb èxit el camp professional.

MeOrienta, identifica el talent i el perfil personal de l’alumnat mitjançant un potentíssim 360º. Per dur a terme aquesta anàlisi, a més d’entrevistes personals amb els alumnes i els pares, s’analitza l’historial acadèmic, els mèrits esportius, musicals, artístics i/o internacionals. Amb l’ajuda de la ciència i tecnologia avançada com el Big Data, Algoritmes o Intel·ligència Artificial, s’aconsegueix comparar “l’ADN professional” dels alumnes amb el de 1.300 professions recollides a la base de dades. A més, s’ofereix un esbós de l’itinerari acadèmic que asseguri als alumnes el camí fins arribar al seu camp professional.