El Col·legi Divina Providència de Vilanova i la Geltrú aquest mes de juny ha obtingut la Certificació Escola Multilingüe. Destaca especialment la visió que tenen com a escola multilingüe: entenen les llengües com a quelcom viu, quelcom d’ús, no com a matèries estanques que es treballen a les aules. Així, emprant les diferents llengües simultàniament, formen l’alumnat com a persones multilingües a nivell funcional.

L’auxiliar de conversa és un docent més, titulat i fidelitzat. D’altra banda, el mateix professorat s’encarrega dels serveis d’acollida i de menjador, i cadascú hi empra la seva llengua de referència, amb la qual cosa aquests serveis esdevenen vertaders espais multilingües.