El col·legi Cor de Maria-Sant Josep de Sant Feliu de Guíxols porta la Llum de la Pau 2018

//El col·legi Cor de Maria-Sant Josep de Sant Feliu de Guíxols porta la Llum de la Pau 2018

El col·legi Cor de Maria-Sant Josep de Sant Feliu de Guíxols porta la Llum de la Pau 2018

El passat 17 de desembre, el Centre Educatiu Cor de Maria Sant Josep de Sant Feliu de Guíxols va portar a terme diferents actes per tal de portar “La Llum de la Pau 2018” a tothom.

El dia anterior es va recollir la Llum de la Pau a Cambrils en un acte presidit per l’alcaldessa de la citada ciutat i diferents representants dels escoltes. Ja l’endemà, a Sant Feliu de Guíxols, es va fer una celebració en la qual alguns alumnes de l’escola varen llegir diferents textos on s’expressava el desig de Pau i convivència pacífica al món. I, per cloure la celebració, es va repartir la Llum de la Pau a la gent present a l’acte.