El Col·legi l’Ave Maria de Manresa ha realitzat la formació “Lidera’t, viu i transmet els valors de l’Ave Maria” de la mà de Referents Educatius. Aquesta formació ha permès que durant el curs 2021-2022 es dugui a terme un projecte per viure i transmetre els seus valors fonamentals a famílies, alumnes i docents.

Durant el curs 2021-2022, el claustre del col·legi l’Ave Maria de Manresa ha rebut formació i acompanyament en el seu projecte de valors del centre de la mà de l’equip de  Referents Educatius, liderat per la Carla Mas (psicòloga experta en valors) i Pere Parés (docent de secundària al Col·legi Claret de Barcelona i coach especialitzat en valors), amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC).

Tot el claustre ha treballat com a equip amb l’objectiu de treballar la concreció i el desplegament del projecte de valors de l’escola. Per dur a terme aquest treball, tots els docents han fet una sessió de cohesió d’equip presencial, una formació en línia, una sessió individual de descoberta de valors amb l’eina online “El Valor dels Valors” i una sessió presencial de tancament del curs.

La primera sessió presencial va ser clau per establir quins 4 valors dels 8 valors que té el centre es volien treballar, concretar i desplegar durant el curs. En aquest sentit, va ser el propi claustre qui va decidir quins valors volia prioritzar.

Durant el curs escolar es van programar sessions de treball i sessions formatives telemàtiques per poder acompanyar en el desenvolupament del projecte. L’objectiu de l’escola era concretar accions que els permetessin tenir uns indicadors que els fessin conscients que estaven treballant uns valors i al mateix temps fer evident als alumnes i a les famílies que s’estaven visquent i treballant aquests valors.

Per dur a terme tot aquest treball en valors es va treballar amb el model 3E dels Valors de Simon Dolan (psicòleg i catedratic d’ESADE). Aquest model és fruit de més de 35 anys d’investigació per part de Simon Dolan sobre l’estrès i la seva relació amb els valors. En els seus estudis, Dolan va arribar a la conclusió que l’estès és fruit d’una incoherència amb el teu sistema de valors. En els seus estudis va poder establir que els valors s’agrupen en tres grans eixos: eix econòmic-pragmàtic, eix emocional-relacional i eix social i va crear el marc de treball per valors. El treball dels valors que conformen aquests eixos seguint la metodologia desenvolupada per Dolan és la base que Referents Educatius ha seguit a l’hora de fer el treball per valors en el centre. Aquest treball en valors els ha permès treballar tant a nivell individual en la descoberta de valors personals com a nivell grupal i d’equip (descobrir els valors de l’equip) com a nivell de centre treballant els valors declarats i els valors viscuts a l’escola.

Aquesta metodologia permet detectar si els valors estan alineats i si estan en coherència amb tot allò que fan en el seu dia a dia a l’escola o si, per contra, hi ha algun tipus d’incoherència o desalineació i els hi dona les bases per treballar-la.

Les sessions telemàtiques es van plantejar per treballar aspectes com: Què són els valors?, el nostre propi model triaxial, com generem confiança en els altres?, Com exercim un autèntic lideratge per valors?, Què ens fa únics com Escola i docents? i com treballem els valors en el dia a dia.

Tots aquests punts són clau per poder exercir un lideratge auténticamente transformador.

Des de Referents Educatius plantegen el treball començant pel propi docent a nivell individual ja que per exercir un autèntic lideratge cal treballar individualment per conéixer com som i així poder explorar les nostres fortaleses, capacitats i habilitats.

Per aquest motiu, tot els docents del col·legi L’Ave Maria van treballar el seu propi Mapa dels Valors amb una eina digital “El Valor dels Valors”. Aquesta eina els va permetre descobrir quins són els seus 5 valors com a Referents Educatius i els va ajudar a prioritzar, concretar i a establir un pla d’acció per treballar aquells valors que per ells són realment importants. Així, cada docent va rebre un informe personalitzat on hi havia un recull de tot el procés d’autoconeixement realitzat i unes pautes per seguir explorant i treballant els seus valors tant a nivell individual com amb l’ajuda dels formadors.

Els resultats d’aquest treball han estat diversos. En primer lloc, s’ha augmentat la motivació del claustre ja que aquest és qui ha decidit quins valors es volien treballar, han realitzat propostes pel seu treball a l’aula i han pogut reforçar activitats existents dotant de sentit a tota la feina feta previa a la formació.

Tot això ha fomentat la comunicació de tot l’equip i ha permès treballar el vincle entre totes les etapes creant un espai de reflexió personal i professional per a la transformació educativa a partir dels valors.

En paraules del director pedagògic Rafael García  Jauregui:

“La realització del curs “Lidera’t, viu i transmet els valors de l’Ave Maria” de la mà de Referents Educatius, m’ha servit, a nivell personal, per reflexionar sobre quins són els valors que considero més importants en la meva persona i, adonar-me, d’aquells aspectes que he d’entomar per estar en sintonia en mi mateix. Mitjançant l’eina “el Valor dels Valors” vaig poder conèixer quin és el meu model Triaxial de valors i, em va sorprendre observar que no estic tan alineat amb els valors que vull transmetre com a persona com em pensava. Tot i això, lluny d’entrar en auto discussions personals, gràcies a la formació rebuda per referents educatius, he pogut donar-me temps per entendre el perquè dels resultats obtinguts en el model triaxial i quin camí m’he marcat per equilibrar-me i ser més coherent amb el que soc i vull transmetre. No només al meu alumnat sinó també als companys i als meus familiars. He après a reflexionar en clau de quins objectius em fixo per treballar allò en el que crec que he de millorar i anar-ho repetint, per incorporar dinàmiques en el meu dia a dia que em permetin ser un bon referent per aquells que es relacionin amb mi. M’he pres el curs com una formació d’autoajuda per continuar creixent com a persona, ja que per tots nosaltres els que ens dediquem a l’educació, sabem del cert que estem en constant aprenentatge.

Pel que fa al claustre, tenint en compte la meva visió des de la Direcció Pedagògica de l’Escola, he pogut observar com s’ha produït un abans i un després durant el desenvolupament de la formació. A l’escola tenim la sort de comptar amb un claustre molt estable, molt implicat i molt professional. Aquest fet, sumat a la formació rebuda en el lideratge basat en valors, ens ha ajudat a reflexionar sobre tot el que fem a l’escola en matèria d’educació en valors i observar que, en l’actualitat, ja realitzem moltes accions relacionades amb els valors prioritaris que té el Caràcter Propi de l’Escola. Referents Educatius, ens ha ajudat a adornar-nos de tot el que fem i ordenar-nos per buscar una línia definida d’escola en el treball de l’educació en valors, els NOSTRES valors. A més, a través de les eines de treball proposades per la Carla i en Pere hem pogut observar de forma individual i col·lectiva quins són els valors del claustre i si aquests, estaven en sintonia amb els que marca el nostre Caràcter Propi. Per la nostra sorpresa, hem pogut observar que el claustre està en una bona línia coherent dels valors inherents a la nostra raó de ser. Aquesta formació ens ha ajudat a posar ordre en com treballar els valors perquè formin part important i incorporada en el dia a dia del centre. A través de les dinàmiques proposades hem pogut establir un punt de partida, establir criteris i dotar-nos de recursos pràctics de com treballar els valors a partir de les nostres pròpies propostes (tasques, activitats, projectes… que ja es duien a terme a l’escola des de fa temps a les diferents etapes o àrees específiques). Així, mitjançant l’anàlisi i la reflexió dels equips de treball interetapa i la posterior posada en comú, hem pogut donar una resposta més acurada en quines activitats realitzar com a escola per treballar els valors triats, a totes les etapes, adaptant-nos al nivell de l’alumnat (diferents etapes). En definitiva, la formació en valors ens ha servit per adonar-nos de què ja érem referents però, entre tots, ho podem ser més, en coherència amb la nostra estimada escola. Per acabar, moltes gràcies Carla i Pere pel temps i pels aprenentatges compartits. Moltes gràcies per tot!”

Què és el projecte Referents Educatius?

Referents Educatius va néixer de la mà de Carla Mas i Pere Parés amb l’objectiu d’acompanyar a escoles i docents a millorar el seu benestar emocional a través dels valors. La pandèmia va fer accelerar el seu projecte que va néixer en format online i s’ha anat adaptant als formats híbrids que demana el context canviant en què ens trobem. La Carla ens dona un enfocament des de la psicologia i ens ajuda a estar millor amb nosaltres mateixos mentre que el Pere ens enfoca a l’essència, que són els nostres valors i ens acompanya en el procés cap al futur que volem com a escola.