Enguany, Salesians Sabadell ha endegat una nova optativa per als alumnes de 3r d’ESO. Acompanyats de Bosco Global, l’escola salesiana del barri de Sant Oleguer de Sabadell ha donat forma a Dones emprenedores a Zway, Etiòpia, un projecte que pretén sensibilitzar els joves dels processos d’apoderament en dones que viuen situacions de vulnerabilitat en un punt concret del continent africà. La voluntat de l’assignatura és impregnar-se d’uns coneixements i conèixer unes realitats que s’acabin traduint en un moviment reivindicatori per part dels alumnes, ja que, en última instància, els joves actuarien com a altaveu de denúncia social dins la cocapital del Vallès occidental.

En termes generals, la raó de ser de l’APS (Aprenentatge Servei) és garantir als estudiants que, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, coneguin l’exercici actiu de la ciutadania i, sobretot, posin en joc els coneixements i capacitats al servei de la comunitat. Benjamin Franklin recull molt bé l’esperit que pretén encomanar l’optativa: “Digues-m’ho i ho oblido, ensenya-m’ho i ho recordo, involucra’m i ho aprenc”. Dit amb altres paraules, el maridatge de càpsules de teoria sensibilitzadora i accions per al col·lectiu social pretenen oferir un model d’ensenyament més autèntic i colpidor. Per tant, aquest projecte vol treballar una temàtica de rabiosa actualitat com és la discriminació de gènere i fer-ho seguint aquesta metodologia que combina teoria i servei pràctic.

Entre els objectius més específics de l’assignatura hi ha el de potenciar el protagonisme juvenil per esdevenir impulsors d’accions de sensibilització a la ciutat; aproximar als i les joves situacions de vulneració de DDHH (Declaració Universal dels Drets Humans) des de la perspectiva de gènere i feminista; promoure el protagonisme juvenil per esdevenir impulsors d’actituds i accions en defensa dels DDHH i la justícia global; promoure entre els destinataris/es el coneixement i la interiorització dels ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) perquè adquireixin una visió més àmplia de la realitat, relacionant el fet local amb el punt global i, finalment, donar a conèixer les vulneracions de DDHH per motius de gènere en els entorns locals i globals a la població en general.

Malauradament, tots aquests pronòstics i previsions no es podran desenvolupar tal com estava previst a causa del conflicte bèl·lic creixent que s’està gestant a Etiòpia. Aquesta situació dificulta molt la lliure comunicació entre les nostres interlocutores, un grup de noies de Zway i Bosco Global. En un principi, l’ONG salesiana havia de viatjar fins a territori africà i fer de nexe entre els alumnes i les dones emprenedores etíops, però tot s’ha hagut de cancel·lar. Aquesta situació ha perjudicat la part relacionada amb el servei, és a dir, el nucli de l’optativa. De totes maneres, s’ha procurat fer un gir organitzatiu per tal de pal·liar la situació vigent. Des del moment en què hem sigut coneixedors de la complexa situació local que es viu a Etiòpia, tant centre educatiu com Bosco Global han començat a contactar amb diverses entitats i associacions involucrades amb la lluita cap als ideals de justícia i igualtat social. La resposta de moment ha estat bona i la idea és seguidor treballant en aquesta direcció perquè els alumnes gaudeixin d’un aprenentatge més vivencial i se sentin partícips d’un servei cap a la comunitat que els ompli i els faci sentir realitzats com a persones.