A les escoles  Manyanet, compliance és el conjunt de procediments que regulen la  manera de complir les lleis i els reglaments interns de manera eficaç i sostenible. Es tracta d’adaptar les normes legals vigents a la manera de fer pròpia de la Institució.

Durant el mes de setembre d’enguany, tots els Equips Docents dels col·legis “Manyanet, educació i família” han rebut la informació tècnica i jurídica sobre el Codi General de Conducta (CGC) i la seva unitat de compliment en tot el que fa referència a la manera de complir les normes i els reglaments interns compliance, a càrrec d’Antonio Ruiz, mestre, advocat i responsable de compliment normatiu (Compliance Officer) dels Centres.

El compliance estableix les polítiques i procediments adequats per a garantir que la institució (inclosos directius, treballadors i col·laboradors) compleixi amb el marc normatiu aplicable. La seva finalitat és implantar mesures que garanteixin el compliment normatiu al centre.

En aquesta formació, s’explicava a tots els Equips Docents de les escoles el significat de la figura del compliance officer: un expert jurídic que vigila que les accions de l’escola compleixin la legalitat vigent per tal de no saltar-nos cap normativa que ens afecti directa o indirectament.

La formació del personal és imprescindible per tirar endavant el programa de compliment. En aquest àmbit, el coneixement de la norma obliga a complir-la.

La prevenció comença per una bona informació, per això tots els professionals han dedicat els primers dies del curs a aquesta formació bàsica i necessària en tots els Centres educatius.