Aquest pont de la Immaculada ha estat molt especial pels vint-i-un joves de batxillerat que han participat en la primera peregrinació a la comunitat ecumènica dels germans de Taizé, França. La iniciativa, sorgida arran de la proposta dels representants institucionals de pastoral educativa a finals de curs passat, ha comptat amb el suport de cinc escoles – Scala Dei, Tecla Sala, l’Esperança, Santa Teresa de Lisieux i Lestonnac-BCN – i la trobada in situ dels monitors de l’agrupament La Tracade Joves La Salle Catalunya. Un total d’una cinquantena de persones tot comptant-hi també el suport i les persones que han compartit l’experiència a través d’Acollida Taizé-Barcelona.

Sent la primera vegada que l’Escola Cristiana ofereix un servei directe d’acció pastoral conjunta més enllà de l’acostumada formació per a agents de pastoral educativa o docents de Religió, aquesta peregrinació ha tingut un marcat component iniciàtic o, fins i tot, aventurer; tant pels nois i noies com pels nou acompanyants provinents de les institucions citades o de la FECC: Joan Ortín, de Lestonnac-BCN; Oriol Pérez, ex-voluntari Taizé; Gna. Ángela Juliana Lima (Directora), Gna. Mariana Nachicoco Feliciano i Gna. Natalia Nana Simao (juniores), de Scala Dei; Sofía MejíasJesús Abenza i Begoña Plaza, de la Fundació Escoles Parroquials i l’Eloi Aran, cap d’Àrea d’Identitat i Missió de la FECC.

Al llarg d’aquests dies – del 7 al 11 de desembre – els joves i els acompanyants han seguit la dinàmica pròpia de la comunitat de Taizé, tot combinant les estones de pregària, la participació en els grups de reflexió bíblica, moments de servei comunitari (des de fregar olles fins a netejar sanitaris) i, com no, també dinàmiques de lleure i coneixença que han comptat amb un joc de pistes pel poble, l’excursió a l’estany de Saint Etienne o la visita al mercat de productes locals. L’activitat “sorpresa”, inesperada també pels organitzadors – a part de la nevada del segon dia -, ha estat la participació en la missa especial que s’ha televisat des de Taizé per a tota França, adaptant l’església de la Reconciliació de Taizé a mode de plató.

Un darrer aspecte que cal mencionar són les dues trobades que s’han mantingut amb els germans de Taizé, uns encontres que formen part de l’habitual acollida de la comunitat als grups que hi peregrinen i amb els quals s’hi vol establir relació fraternal. La primera trobada ha estat dels representants de les escoles i de l’Acollida de Taizé amb el germà Cristian, i la segona ja ha comptat amb tota l’efímera comunitat educativa amb el germà Henry de Taizé, que es va prestar a respondre els dubtes dels joves, especialment els aspectes relacionats a la vida comunitària i el diàleg ecumènic, atès que comptàvem amb dos alumnes de confessió evangèlica i un de religió musulmana.

Pendents encara d’una valoració de les institucions implicades un cop passades les festes de Nadal, a priori es valora molt positivament aquesta peregrinació edu-sinodal, tant pel profit que n’han tret els alumnes com la relació i vivència dels acompanyants. En definitiva, s’espera repetir aquesta iniciativa per tal que esdevingui, amb els anys, una proposta fixa en el calendari del Departament de Pastoral de l’Escola Cristiana.

Podeu veure més imatges aquí.