Amb l’objectiu de formar millor l’alumnat en les competències científiques del segle XXI, els professors de les escoles diocesanes de Tarragona han iniciat el curs aprofundint en els mètodes indagatius (IBSE) de l’ensenyament de les matèries de ciències.

Un dels moments més importants d’aquest procés formatiu ha estat la trobada del claustre de professors amb el Dr. Víctor López, professor i membre del Centre de Recerca per a l’Educació Científica i Matemàtica (CRECIM) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per tal de dialogar i reflexionar al voltant de les pràctiques que actualment es duen a terme a l’aula.

La trobada, que va tenir lloc durant el mes de setembre, va permetre compartir els projectes indagatius que s’han anat aplicant en els darrers cursos a les escoles diocesanes de Tarragona, entre les quals es troba el col·legi Sant Pau Apòstol, molt actiu en el repte d’oferir una adequada visió de la ciència als seus alumnes entenent el treball que realitzen els científics.

El mètode IBSE permet que els alumnes puguin descobrir, aprendre i assolir competències necessàries per al desenvolupament de la cultura científica pròpia des nostres temps, adquirint habilitats com el desenvolupament del llenguatge, la recerca dels procediments matemàtics i el desenvolupament de la capacitat d’anàlisi i comprensió de la informació. El mètode IBSE porta implícits alguns processos que ens els últims anys ja han passat a formar part del procés d’aprenentatge al Col·legi Sant Pau de Tarragona: cooperació, discussió, debat, intercanvi, reflexió i registre.